Das Ensemble setzt sich zusammen:

Pia Marei Hauser: Flöte
Kyusang Jeong: Klarinette
Karin Nakayama: Geige
Andrei Simion: Cello
Slavi Grigorov: Akkordeon
Marin Petrov: Klavier
Lukas Tobiassen: Elektronik / Komposition