Audio/Video:

 

Press:


(Fotos: Akio Taoka)

rehearsing: