е ансамбъл CRUSH.

Ансамбълът е основан 2013 година. Заедно с изграждането на репертоар от вече съществуващи произведения от 20. и 21. век, целта на ансамбъла е да представя вдъхновени от него нови творби за нестандартен и/или вариращ състав. Членовете на ансамбъла идват от 5 различни страни, пътищата им се пресичат географски и музикално в областта Рур, Германия. Музицирането заедно за тях е едновременно общуване и безкомпромисно действие; пълноценно осъзнаване както на собствената личностна и музикална същност, така и тази на останалите; търсене и експериментиране с нови тонове и форми на пресъздаване. Особен интерес представляват неконвенциналните им концертни програми, разностранно подпомогнати както от композитора-член на ансамбъла, така и чрез употребата на електроника.